RS

I když je tento web určen primárně pro kateřinické oldskauty a jejich sympatizanty, přidali jsme zde i stránku určenou pro rovery ŠESTKY s odkazy na veřejně dostupné zdroje, které by je mohly zaujmout. Postupně tu budou odkazy přibývat tak, aby zde byla dostupná základní knihovnička rovera : -)

 

Inspirativní knihovnička pro rovery

  1. ROVER – vybrané kapitoly z knihy ROVERING TO SUCCES – Lord Baden-Powell of Gilwell  (1922)
  2. ROVERING – P.B.Nevill  (1926)
  3. ROVERSKÝ ZAČÁTEK_(2013)

 

Něco z RS historie našeho vsetínského střediska Junáka

Vsetínští skauti (respektive jejich členové cca 15+) si začali pro svoji vlastní potřebu v roce 1992  vydávat časopis s recesistním názvem STOUPA HLÁSÍ. V době vydání prvního čísla běžel v televizi kreslený seriál Gumídci, s hrdinou, který se jmenoval STOUPA. Ústředí Junáka tehdy vydávalo časopis pro své dospělé činovníky s názvem JUNÁK HLÁSÍ. Spojením těchto jmen vznikl název svérázného časopisu, který vsetínští RS vydávali nákladem až cca 100 výtisků.

Zvláštní čísla (například v době konání 10. valného sněmu Junáka na Vsetíně) byla tištěna snad v pětistech exemplářích! V době největší slávy tohoto plátku se čísla STOUPA HLÁSÍ  měnila s brněnskými skauty za jejich OBR (občasník brněnských roverů), BANANA TIMES (časopis roverů z Prahy), …. – rozváželi je vysokoškoláci cestou na koleje.

STOUPA HLÁSÍ  vycházel od roku 1992 do roku 2007 –  minimálně 137 čísel. Zachovala se tak i jakási kronika zachycující 15 let velmi pestré činnosti vsetínských (a od roku 2000 i kateřinických) roverů. Je to nezkreslené svědectví o jednom společenství mladých lidí, kteří jsou dnes už  dávno plnoletí. Stali se z nich soudcové, učitelé, novináři, lékaři, kazatelé, vojáci, policisté, konstruktéři, státní zástupci,….. Pokud se dnes podívají na své zpravidla první literární pokusy zveřejňované ve STOUPA HLÁSÍ , asi potají zamáčknou slzu v oku :-)

 

Vsetínští roveři, napříč oddíly, společně podnikali o letních prázdninách „expedice“ do zahraničí – ta první byla v roce 1993 za polární kruh do Švédska a Norska. Roveři a rangers si po celý předešlý rok sami vydělávali i sháněli sponzory (mimo jiné nám sponzorsky věnovala několik desítek chlebů ratibořská pekárna u Karolů – chleba se už v naší režii upravoval a balil tak, aby vydržel 3 týdny). Z některých prázdninových expedic se dochovaly EXPEDIČNÁÍ KNIHY:

 
         

 

FILMY A KRÁTKÉ SESTŘÍHANÉ VIDEA: